Οι εγγραφές στη Μουσική Σχολή Ρυθμός ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου και μπορούν να πραγματοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τα μαθήματα  ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν μέχρι και τον μήνα Ιούνιο.

Οι μαθητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μαθημάτων κλασσικών σπουδών, θα πρέπει να πραγματοποιούν την εγγραφή τους από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου, για το Α' εξάμηνο και από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Φεβρουαρίου για το Β' Εξάμηνο.

Οι αρχάριοι μαθητές εγγράφονται στην Ά Προκαταρκτική Τάξη για τα τμήματα κλασσικής μουσικής (ενόργανη ή φωνητική μουσική). Οι μαθητές προερχόμενοι από άλλο Ωδείο ή Μουσική Σχολή οφείλουν να προσκομήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση και βιβλιάριο σπουδών) ως αποδεικτικά της φοίτησής τους, για να πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή. Σε περίπτωση που το επίπεδο του μαθητή ή η ύλη που έχει διδαχθεί δεν ανταποκρίνονται στη βαθμίδα σπουδών του, τότε ενδέχεται να του ζητηθεί να συμμετάσχει σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει άτυπα ιδιαίτερα μαθήματα, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε κατακτήριες εξετάσεις (που πραγματοποιούνται κάθε Οκτώβρη), εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μαθημάτων κλασσικών σπουδών.

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα τμήματα Σύγχρονης Μουσικής, Λαϊκής/Παραδοσιακής Μουσικής και το τμήμα Προπαιδείας.


Τα μαθήματα ενόργανης και φωνητικής μουσικής είναι ατομικά, πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν από 40 έως 60 λεπτά. Τα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθήματα και τα μαθήματα Μουσικής Προπαιδείας είναι ομαδικά.
Σε ειδικές περιπτώσεις η διδασκαλία ενόργανης και φωνητικής μουσικής μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 μαθητές μέσα στην τάξη.


Επιπλέον, η Μουσική Προπαιδεία και η Θεωρία μπορούν να γίνουν σε ατομικό μάθημα, περιλαμβάνοντας διαφορετική κοστολόγηση.

Οι ώρες διεξαγωγής των ατομικών μαθημάτων ορίζονται μετά από συννενόηση μαθητή και δασκάλου.

Οι μαθητές που στερούνται μουσικού οργάνου για μελέτη στο σπίτι, μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τους χώρους της Μ.Σ.Ρ. για το σκοπό αυτό.